קונפליקטים של נעורים

הרצאה

בהרצאה נחשפים התלמידים לדילמות של גיל הנעורים תוך צפייה בקטעים מתוך סרטים ידועים ולאחר מכן מקיימים דיון פתוח בנושאים השונים.

מספר תלמידים משמשים סנגורים להחלטתו של הגיבור בסצנה שהוקרנה ואחרים משמשים קטגורים.

שאר התלמידים מהווים את חבר המושבעים.

 

תמונות

המלצות

"המרצה אמיר הר גיל הציג קטעים שונים מתוך סרטים המתאימים לגיל הנעורים, כמו: יומן הנעורים והסרט בני 12 מחזיקים מעמד, כל זה, בהשתתפות תלמידי ביה"ס. אמיר עצר את הסרט בקטעים שבו הגיבור ניפגש עם דילמה מסוימת ואז ביקש מהתלמידים להפוך את האולם למעין בית משפט של סנגורים וקטגורים. הם הביעו את עמדתם בנוגע לדילמה שנוצרה. בהמשך, התלמידים הפכו לחבר המושבעים וכל אחד הצביע באפשרות שבחר. האפשרות שקיבלה את רוב הקולות הועלתה כאפשרות אופטימלית. בתום הקונפליקט, התלמידים צפו בהמשך הסרט שהציג את בחירתו של הגיבור וכמובן את המחיר בעד הבחירה. התלמידים קיבלו אפשרות לתרגל סיטואציות. דרך הגיבור ,למדו להפיק לקחים של רווח מול הפסד. אפשרות הצילום מזוויות שונות אפשרה להם להזדהות עם הדמות, כמו כן, סרטים מהווים סוג של הכנה לחיים ולהתמודדות עם סיטואציות עתידיות דומות." התלמידים יצאו מהרב-שיח היום מרותקים ונלהבים מאוד.. הם רצו לדעת אודות הגיבורים ומה הייתה בחירתם …" (סמדר נוי ויפעת גלבוע ")

"תודה על מפגשי הקולנוע, "קונפליקטים של בני נעורים", שהעברת בבית ספרנו. הדילמות שהוצגו בפני התלמידים היו מרתקות, מעוררות מחשבה ומותאמות לגיל. אופן ניהול המפגש, סיפור תקציר הסרט, הקרנה עד הדילמה, דיון ולבסוף הקרנת הפתרון הקולנועי, הינו נכון ומעניין. מעורר את התלמידים לחשיבה ומשאיר אותם במתח חיובי. אמיר, תודה על מפגש מעניין. הרבה תלמידים פנו אליי וביקשו לראות את הסרטים…" (עמית שוהם)